fbpx

prvarmeteknik.dk

FAQ

Frequently asked questions

Vi har samlet en række spørgsmål, vi ofte møder omkring gulvvarmerenovering, gulvvarmeplader og Quick Heat®.

 

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål eller har andre spørgsmål omkring gulvvarme eller dit eget renoveringsprojekt, så kontakt os endelig direkte på info@prvarmeteknik.dk eller telefon 3179 1155

Prefab enheder

Hvad koster Quick heat per kvadratmeter?

Det er naturligvis individuelt, hvad m2-prisen er – det afhænger bl.a. af antal m2, rumindretning og betongulvets beskaffenhed. Men typisk ligger prisen mellem 1.250,- og 1.500,- kr. per m2. Denne m2-pris er inklusiv moms og leverancen omfatter som udgangspunkt: Nedfræsning af riller i eksisterende betongulv, ilægning af gulvvarmerør, tilslutning og trykprøvning samt tilkobling af trådløs rum-styring. Som husejer får du grundig information omkring rumstyring.

Den gammeldags renoveringsmetode med at bryde eksisterende betongulv op koster det dobbelte eller tredobbelte af QUICK HEAT®. Dette skyldes, at ved den ældre metode brydes eksisterende betongulv op, betonaffald bortskaffes, der graves ud, udlægges ny isolering, samt ilægges nyt beton. Her er tørretiden 5-6 uger. Ved QUICK HEAT® er tørretiden af flydespartel 1-2 dage.

Hvordan med isolering, når gulvvarmen lægges i det eksisterende betongulv?

Spørgsmålet om isolering modtager vi ofte. Svaret hænger sammen med det generelle varmetab i bygninger:

Mange forhold i vores bygninger har indflydelse på varmebalancen. Illustrationen herover viser på en forenklet måde disse varmebidrag og varmetab. (Kilde: © Undervisningsministeriet (december 2020). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Kenneth Tække).

Afhængig af hustype, alder, isolering mm. vil varmetabet fordele sig forskelligt. Gulvet udgør et stort areal i bygningen. Sammenlignet med andre konstruktioner, vil varmetabet gennem gulvet dog være mindre, fordi temperaturdifferencen mellem ”ude” (jorden) og inde er mindre. I modsætning til udeluften regnes jorden nemlig som værende 10 grader varm (kilde Energitjenesten). De største varmetab sker typisk ved vinduer & døre, samt gennem facader og gennem taget.

Kan Quick heat installeres på 1. sal?

Principielt ja – men vi har primært installeret Quick Heat® i etplanshuse. Installation på 1. sal eller i etagebyggeri afhænger af betondæk, adgangsforhold mm. Altså er en konkret vurdering nødvendig.

CENTERAFSTAND - HvaD ER DET OG HVILKEN BETYDNING HAR DET?

Quick Heat® gulvvarmen installeres jo i kredse af ca. 14 kvm´s størrelse. Noget helt centralt for oplevelsen af optimal varmefordeling og kvalitet er centerafstanden. Det er den afstand der er imellem gulvvarmeslangerne i en kreds. Vi installerer som udgangspunkt med en centerafstand på 12-15 cm – så ved vi, at varmefordelingen er perfekt, og der ikke opstår kuldebroer.

Er der en højere centerafstand, fx. 20 cm eller mere, vil der uvilkårligt komme kolde områder i dit gulv.

Kan Quick heat anvendes i vores kælder?

Ja der er ingen problemer ved at installerer Quick Heat® i kælderen (der skal være minimum 40 mm beton dæk).

Adgangsvejene til kælderen skal være således, at vore maskiner kan komme ned i kælderen. Vi har maskiner i forskellige størrelser, så som regel er det helt uproblematisk.

Kan vi vælge klinker, trægulv eller tæpper som overgulv?

Ja I kan anvende langt de fleste gulvtyper som overgulv eller belægning. Hvis I vælger gulvtæpper, vil det kræve at fremløbstemperaturen til gulvvarmen skal være højere end ellers. Gulvtæpper har en isolerende effekt.

Hvilken varmekilde skal jeg have for at kunne få installeret Quick heat?

Quick Heat kræver ikke nogen særlig varmekilde. Alle systemer som anvender vand til varmetransport kan anvendes. F.eks. gaskedler, oliefyr, fastbrændsel, varmepumper, (luft/vand eller vand/vand), og fjernvarme.

Installation i forbindelse med et luft/vand el. vand/vand varmepumpe vil forbedre effekt-faktoren på varmepumpen og sparer dermed energi.

Kan I også lægge flydespartel?

Vi kan være behjælpelig med at finde en leverandør blandt vores dygtige samarbejdspartnere.

Hvor lang tid tager det at installerer QH?

Det tager ca. 1 arbejdsdag at lægge 20-25 m2 Quick Heat gulvvarme. 

Hvordan med bæredygtighed?

Traditionelt brydes eksisterende betongulv op, det bortskaffes og nyt betondæksel lægges. Ved Quick Heat® undgår man miljø-påvirkningen ved opbrydning af den eksisterende beton, transport/bortskaffelse samt den miljø-påvirkning, der er ved produktion af ny beton, transport og lægning af denne.

Gulvvarme passer som hånd i handske til energirigtig opvarmning med lav fremløbstemperatur. Da varmen “ligger” i hele gulvet, er det en meget stor flade, der afgiver varme, og dermed er det muligt med meget lave fremløbstemperaturer i forhold til andre opvarmningssystemer

Hvad med forhøjelse af gulvhøjde / reduktion af loftshøjde?

Da Quick Heat® nedfældes i det eksisterende betongulv, bliver der ikke nogen forøgelse af gulvhøjden, hvilket betyder at alle døre, køkkenskabe mv. normalt ikke skal ændres. Gulvhøjden til tilstødende gulve ændres heller ikke. I rum hvor der ikke er højt til loftet er det en fordel at loftshøjden ikke påvirkes (I henhold til Bygningsreglementet skal loftshøjden i beboelse være minimum 2,3 m).

Hvor meget sviner det, når der fræses i det eksisterende betongulv?

Ved installation af Quick Heat® anvender vi kraftige støvsugere, som reducerer støvgener til et absolut minimum. Det sviner og støver ikke meget. En vis afdækning til tilstødende rum (ved f.eks. døre) anbefales dog. Flere kunder fremhæver, hvor positivt overraskede de er over, hvor lidt det sviner og støver, når Quick Heat® installeres.

Hvad med varmetab?

Gulvet er den bygningsdel med det laveste varmetab. Et typisk hus taber mellem 3 og 6% varme gennem gulvet. Se i øvrigt svar i forhold til spørgsmålet om isolering.

Hvad med mit energiforbrug?

Går du fra almindeligt radiatorsystem til gulvvarme, vil det i mange tilfælde betyde, at du går fra en fremløbstemperatur på 70° og helt ned til 35°. Det vil i mange tilfælde give en mærkbar besparelse på det årlige energiforbrug.

hvornår kan gulvvarmeplader være en god løsning?

Gulvvarmeplader eller udlægningssystemer, som man også kalder det, kan være en god og fleksibel løsning til dit renoveringsprojekt, hvis der er rigeligt med loftshøjde. Der tages typisk et par centimeter af loftshøjden, og det kan have betydning for placering af dørtrin, dørhøjde mm. 

Hvis betonen ikke egner sig til fræsning kan gulvvarmepladerne være en alternativ måde at få gulvvarme på istedet for renovering med Quick Heat®. Loftshøjden skal dog være til det. Monteringen er enkel, og løsninger med gulvvarmeplader kan anvendes til såvel beton samt til trykfast isolering.

Hos PR Varmeteknik anvender vi PR Aluspeed gulvvarmeplader og PR Mini Heat gulvvarmeplader til renoveringsprojekter. Se evt. Gulvvarmeplader for yderligere information.

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål. 

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål. 

© 2023 PRVARMETEKNIK. All Rights Reserved

Sociale medier

Følg PR Varme Teknik på de sociale medier

© 2023 PRVARMETEKNIK. All Rights Reserved