FAQ

Frequently asked questions

Vi har samlet en række spørgsmål, vi ofte møder omkring gulvvarme og Quick Heat. Find svar på de mest stillede spørgsmål nedenfor.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål eller har andre spørgsmål, så kontakt os endelig direkte på info@prvarmeteknik.dk eller telefon 3179 1155

Prefab enheder

Hvad koster QH per kvadratmeter?

Det er naturligvis individuelt, hvad m2 prisen er – det afhænger bl.a. af antal m2, rumindretning, betongulvets beskaffenhed. Men en tommelfingerregel er 1.200,- kr. per m2. Denne m2-pris er inklusiv moms og leverancen omfatter som udgangspunkt: Nedfræsning af riller, ilægning af gulvvarmerør, tilslutning og trykprøvning samt tilkobling af trådløs rum-styring. Som husejer får du grundig information omkring rum-styring.

Hvordan med isolering, når gulvvarmen lægges i det eksisterende betongulv?

Spørgsmålet om isolering modtager vi ofte. Svaret hænger sammen med det generelle varmetab i bygninger:

Mange forhold i vores bygninger har indflydelse på varmebalancen. Illustrationen herover.

viser på en forenklet måde disse varmebidrag og varmetab. (Kilde: © Undervisningsministeriet (december 2020). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Kenneth Tække).

Afhængig af hustype, alder, isolering mm. vil varmetabet fordele sig forskelligt. Gulvet udgør et stort areal i bygningen. Sammenlignet med andre konstruktioner, vil varmetabet gennem gulvet dog være mindre, fordi temperaturdifferencen mellem ”ude” (jorden) og inde er mindre. I modsætning til udeluften regnes jorden nemlig som værende 10 grader varm (kilde Energitjenesten). De største varmetab sker typisk ved vinduer & døre, samt gennem facader og gennem taget.

Kan QH installeres på 1. sal?

Principielt ja – men vi har primært installeret Quick Heat i etplanshuse. Installation på 1. sal eller i etagebyggeri afhænger af betondæk, adgangsforhold mm. Altså er en konkret vurdering nødvendig.

Kan QH anvendes i vores kælder?

Ja der er ingen problemer ved at installerer QH i kælderen (der skal være minimum 40 mm beton dæk).

Kan vi vælge klinker, trægulv eller tæpper som overgulv?

Ja I kan anvende langt de fleste gulvtyper som overgulv eller belægning. Hvis I vælger gulvtæpper, vil det kræve at fremløbstemperaturen til gulvvarmen skal være højere end ellers. Gulvtæpper har en isolerende effekt.

Hvilken varmekilde skal jeg have for at kunne få installeret QH?

Quick Heat kræver ikke nogen særlig varmekilde. Alle systemer som anvender vand til varmetransport kan anvendes. F.eks. gaskedler, oliefyr, fastbrændsel, varmepumper, (luft/vand eller vand/vand), og fjernvarme.

Installation i forbindelse med et luft/vand el. vand/vand varmepumpe vil forbedre effekt-faktoren på varmepumpen og sparer dermed energi.

Kan I også lægge flydespartel?

Vi kan være behjælpelig med at finde en leverandør blandt vores samarbejdspartnere.

Hvor lang tid tager det at installerer QH?

Det tager ca. 1 arbejdsdag at lægge 25m2 QH gulvvarme.

Hvordan med bæredygtighed?

Traditionelt brydes eksisterende betongulv op, det bortskaffes og nyt betondæksel lægges. Ved QH undgår man miljø-påvirkningen ved opbrydning af den eksisterende beton, transport/bortskaffelse samt den miljø-påvirkning, der er ved produktion af ny beton, transport og lægning af denne.

Gulvvarme passer som hånd i handske til energirigtig opvarmning med lav fremløbstemperatur. Da varmen “ligger” i hele gulvet, er det en meget stor flade, der afgiver varme, og dermed er det muligt med meget lave fremløbstemperaturer i forhold til andre opvarmningssystemer.

Hvad med forhøjelse af gulvhøjde / reduktion af loftshøjde?

Da QH nedfældes i det eksisterende gulv, bliver der ikke nogen forøgelse af gulvhøjden, hvilket betyder at alle døre, køkkenskabe mv. normalt ikke skal ændres. Gulvhøjden til tilstødende gulve ændres heller ikke. I rum hvor der ikke er højt til loftet er det en fordel at loftshøjden ikke påvirkes (I henhold til Bygningsreglementet skal loftshøjden i beboelse være minimum 2,3 m).

Hvor meget sviner det, når der fræses i det eksisterende betongulv?

Ved installation af QH anvender vi kraftige støvsugere, som reducerer støvgener til et absolut minimum. Det sviner og støver ikke meget. En vis afdækning til tilstødende rum (ved f.eks. døre) anbefales dog. Men det støver så lidt, at vore medarbejdere ikke bærer masker under udførelse af arbejdet. Flere kunder fremhæver, hvor positivt overraskede de er over, hvor lidt det sviner og støver, når QH installeres.

Hvad med varmetab?

Gulvet er den bygningsdel med det laveste varmetab. Et typisk hus taber mellem 3 og 6% varme gennem gulvet. Se i øvrigt svar i forhold til spørgsmålet om isolering.

Hvad med mit energiforbrug?

Går du fra almindeligt radiatorsystem til gulvvarme, vil det i mange tilfælde betyde, at du går fra en fremløbstemperatur på 70° og helt ned til 35°. Det vil i mange tilfælde give en stor besparelse på det årlige energiforbrug.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os